Mosaic World Corporate Update | Januari 2023

Welcome to interactive presentation, created with Publuu. Enjoy the reading!

Reshaping

Urban Living

Together

Corporate update

Januari 2023

“Een bijdrage leveren aan de

uitdagingen van Europese steden

bij de realisatie van betaalbare

woningen en werkplekken”

Joost van Gestel,

Eigenaar en oprichter van Mosaic World

Beste lezer,

Toen we bijna dertig jaar geleden behoefte zagen in

de markt aan tijdelijk wonen in leegstaand vastgoed,

hadden we nooit durven dromen dat we nu betaalbare

woonruimtes realiseren voor duizenden mensen

in gemeenschappen in heel Europa. Waar we toen

voorzichtig begonnen met een handvol bewoners

in een leegstaand monument, zijn we ondertussen

actief in 9 landen met het ontwikkelen en beheren van

tienduizenden woonruimtes in honderden projecten.

Zo leverden we het afgelopen jaar bijvoorbeeld

600 studio’s op bij de Maastricht University,

bouwden we een woontoren aan de rand van Delft,

transformeerden we een leegstaande porseleinfabriek

in Helsinki naar een creatieve broedplaats en sloten

een partnerovereenkomst met de Spaanse overheid.

Het team heeft ook afgelopen jaar weer laten zien

op innovatieve wijze, samen met (lokale) overheden,

een bijdrage te leveren aan een van de grootste

maatschappelijke uitdagingen, namelijk de vraag naar

betaalbare en kwalitatieve woningen. De inspanning

van onze collega's maakt dat we een dynamisch en

gezond bedrijf zijn, dat klaar is voor de toekomst.

Het was voor mij in 2021 het moment mijn focus

volledig te gaan richten op mijn grote ambitie:

vastgoed ontwikkelen. Met B-Right Urban Living is dat

precies wat ik nu elke dag mag doen. Dat is mogelijk

gemaakt doordat de dagelijkse leiding van Mosaic

World is overgenomen door een fantastisch team

onder aanvoering van CEO Patricia Ghering.

De uitdaging voor het team van Mosaic World is helder.

We zien nog steeds een enorme behoefte aan

flexibele, betaalbare woonruimtes in steden in heel

Europa. Voor een breed scala aan doelgroepen, van

starters op de woningmarkt, studenten, internationale

arbeidskrachten tot vluchtelingen en statushouders.

Daar kunnen we gebouwen voor neerzetten, maar

dat vinden wij niet voldoende. In gebouwen wonen

mensen

en

mensen

vormen

gemeenschappen.

Aan die gemeenschappen willen wij letterlijk en

figuurlijk bouwen vanuit onze visie: ‘Reshaping Urban

Living Together’.

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op, de situatie in

onze wereld verandert dagelijks. Verandering is daarom

een constante. We durven te zoeken naar nieuwe

ideeën en geslaagde voorbeelden, door conventionele

manieren van werken uit te dagen. We zijn niet bang om

nieuwe dingen te proberen, te pionieren in het gebruik

van nieuwe technologieën. We blijven gedurende de

reis innoveren en zo ook leren van eventuele fouten.

Bij de keuze van onze projecten spelen de kwaliteit,

locatie en omvang van onze portefeuille een belangrijke

rol binnen ons ecosysteem van vastgoedoplossingen

en onze langetermijnstrategie. We hebben de belofte

gedaan kwaliteitsnormen en comfort voor betaalbare

woonruimte te verhogen, de service te verbeteren,

zonder daarbij de sociale huurgrens te passeren.

Samen met een betrokken team van kundige en

toegewijde collega's kiezen we er elke dag voor om de

dingen te doen die juist zijn. Te doen wat we zeggen

en te zeggen wat we doen. Hun kennis, ervaring

en inzet zijn de onmisbare schakels om succesvol

te kunnen zijn. We geven onze medewerkers de

ruimte en de mogelijkheden om zich te ontwikkelen,

de verantwoordelijkheid en de middelen om zelf te

kiezen hoe ze de bewonerstevredenheid kunnen

verhogen.

Het is daarom dat ik met een gerust hart en een

grote glimlach vooruitkijk naar de toekomst.

Joost van Gestel,

eigenaar en oprichter Mosaic World

Mosaic World corporate update Januari 2023

| 2

Mosaic World corporate update Januari 2023

| 3

Inhoudsopgave

Voorwoord Joost van Gestel

02

Voorwoord Joost van Gestel

02

Inleiding Patricia Ghering

04

Inleiding Patricia Ghering

04

Visie, missie

05

Visie, missie

05

Strategie

06

Strategie

06

Mosaic

Mosaic World

08

Board

09

Board

09

'Ecosystem' van merken

10

'Ecosystem' van merken

10

Merk positionering

11

Merk positionering

11

B-Right Urban Living

12

Toepassingen

14

Toepassingen

14

Case: "Maaswaard" in Venlo

15

Case: "Maaswaard" in Venlo

15

Portfolio

16

Portfolio

16

Plaza Resident Services

17

Case: Gemeenschapsgestuurd vastgoedbeheer, Delft

19

Case: Gemeenschapsgestuurd vastgoedbeheer, Delft

19

Interview met bewoners: "De Veldmaat' in Enschede

20

Interview met bewoners: "De Veldmaat' in Enschede

20

Monoma

21

Case: Tijdelijk samenwonen, Nederland

24

Case: Tijdelijk samenwonen, Nederland

24

Case: Co-living & Co-working, Frankrijk

25

Case: Co-living & Co-working, Frankrijk

25

Interview met bewoner: Kunstenaars - Franck Hantan, Parijs

26

Interview met bewoner: Kunstenaars - Franck Hantan, Parijs

26

Case: De juiste mensen vinden, Ierland 2

Case: De juiste mensen vinden, Ierland 2

Case: Wees de koning van je eigen kasteel, Denemarken

28

Case: Wees de koning van je eigen kasteel, Denemarken

28

Case: Oud treinstation, creatieve startruimte! Denemarken

29

Case: Oud treinstation, creatieve startruimte! Denemarken

29

Case: De gemeenschap actief betrekken, Finland

30

Case: De gemeenschap actief betrekken, Finland

30

Case: Betonnen garages die worden hergebruikt, Europa

32

Case: Betonnen garages die worden hergebruikt, Europa

32

Case: Veilig, schoon en eerlijke prijs, Duitsland

33

Case: Veilig, schoon en eerlijke prijs, Duitsland

33

NewNewNew

34

Watchtower Security Solutions

38

Products

39

Products

39

Solutions

40

Solutions

40

Case: Church roof safe, England

41

Case: Church roof safe, England

41

Kerncijfers

42

Reshaping Urban

Living Together

‘Reshaping Urban Living Together’ , dat is

onze visie, daar staan we voor. Vanuit deze

overtuiging zijn we aan de slag gegaan.

We geven invulling aan deze visie met een

duidelijke nieuwe set van organisaties, elk met

een eigen rol en missie binnen het moederbedrijf

Mosaic World. Met B-Right Urban Living

en Mosaic Microliving richten we ons op

ontwikkeling en realisatie van woonprojecten.

Plaza Resident Services en Monoma beheren

vastgoed en gemeenschappen, de eerste

permanent, de ander tijdelijk. Watchtower

Security Solutions levert beveiliging en via

ons

platform

NewNewNew.space

vinden

mensen een woning binnen onze portefeuilles.

In deze update gaan we uitgebreid in op de

verschillende wijzen waarop al deze bedrijven

bijdragen aan het “Ecosysteem” van Mosaic

World.

Een ‘World’, onze wereld, waarin het draait om

mensen. Mensen wonen weliswaar in gebouwen,

maar samen vormen ze in die gebouwen

gemeenschappen. Gemeenschappen dragen

bij aan de samenleving waar we deel van

uitmaken. Bij alle projecten die we realiseren is

de focus op het bouwen van gemeenschappen

in de dynamische stedelijke samenlevingen van

vandaag. Binnen die samenlevingen hebben we

gekozen voor drie strategische waarden waarop

we verder bouwen, die ons richting geven en die

onze keuzes bepalen in ons dagelijkse werk:

Reliable, Connected en Sustainable.

“2021 is het jaar waarin ik het stokje mocht overnemen als CEO

van eigenaar en oprichter Joost van Gestel. Ik ben enorm trots op

onze collega's die in 2022 van Helsinki tot Madrid vele

nieuwe woon- en werkgemeenschappen hebben

gerealiseerd. Samen met onze opdrachtgevers

leggen we de lat elke dag weer een beetje hoger,

en blijven we investeren in de ontwikkeling

van duurzame oplossingen die een positieve

bijdrage leveren aan onze gemeenschappen.

Voor huidige én toekomstige generaties.”

Patricia Ghering,

CEO Mosaic World

Mosaic World corporate update Januari 2023

| 4

Reliable Living

We zijn een Europese organisatie die als betrouwbare

partner van gemeentes, corporaties, vastgoedfondsen

en particuliere eigenaren bijdraagt aan de realisatie

van woon- en werkgemeenschappen, van Helsinki tot

Madrid. Met kennis, ervaring en eigen investerings-

kracht transformeren en bouwen we wooncomplexen

voor starters, studenten, nieuwkomers, internationale

arbeidskrachten en spoedzoekers. We ontzorgen onze

opdrachtgevers, van plan en ontwikkeling tot volledig

beheer van gebouwen en gemeenschappen. We dragen

zorg voor het vastgoed, met oog voor de omgeving. We

bieden een stevig fundament en bouwen door aan een

solide organisatie, financieel en operationeel.

Ons continue streven naar verbetering resulteert

in

voorspelbaar

wonen

voor

onze

bewoners.

Met duidelijke contracten, transparante kosten en

heldere antwoorden en communicatie. Via een eigen

klantportaal en contactpersonen op locatie zijn we

bereikbaar en toegankelijk. We doen wat we beloven

en verbeteren waar het nodig is om een comfortabel

thuis te garanderen. Altijd, elke dag.

Connected Living

We staan permanent in verbinding met onze

stakeholders via onze social media platforms, beurzen,

ronde tafels, bewonersportaal en buurtbijeenkomsten.

Zo weten we wat er speelt en kunnen we ons continu

aanpassen aan de wensen en ontwikkelingen in de

markt.

Bewoners tonen een grote betrokkenheid met hun

woonplek en de gemeenschap waarin ze leven. Vanaf

het begin van de zoektocht naar een eigen woon- of

werkruimte tot het inleveren van de sleutel, volgen we

naadloos de klantreis die ze bij ons maken. Met een

open blik en een luisterend oor streven we dagelijks

naar verbetering van onze dienstverlening. We

proberen onze bewoners, opdrachtgevers en elkaar

te begrijpen, invulling te geven aan de behoeften en

zo het vertrouwen elke dag opnieuw te verdienen.

Met

onze

woongemeenschappen

die

daaruit

voortkomen, huisvestingsoplossingen op maat, bieden

we de veilige omgeving om vriendschappen te sluiten,

ervaringen op te doen, netwerken uit te breiden en

levenslange herinneringen te creëren.

We investeren in ervaren en betrokken medewerkers,

van

huismeester

tot

financieel

specialisten.

We bouwden toegankelijke platforms, heldere ICT- en

communicatiesystemen en transparante rapportages.

Daarvan profiteren niet alleen de bewoners van

onze complexen, maar dat straalt ook af op onze

opdrachtgevers, de eigenaren van de gebouwen die

we beheren. Voorspelbaar en betrouwbaar.

Sustainable Living

Soms hebben kleine stapjes al een grote impact. In

ons streven naar een duurzame organisatie telt elke

druppel op de gloeiende plaat. Dat zie je terug in

investeringen in het welzijn van onze medewerkers

en bewoners, maar ook in vernuftige toepassingen bij

de bouw en realisatie van wooncomplexen. Een lege

ruimte wordt gebruikt door een goed doel voor de

opslag van ingezamelde babyspullen. En met slimme

watermeters besparen we al snel een Olympisch

zwembad aan water per wooncomplex. We vinden het

belangrijk om investeringen te doen die verder gaan

dan het noodzakelijke, gericht op de woonbeleving,

zoals een gezamenlijke barbecue of een budget om

groenten te verbouwen op het dak. In Venlo gebruikten

we de houten panelen van het stadskantoor als

schuttingen rond de groenvoorziening en besparen

de bewoners energie door het hoogste energielabel in

hun woningen.

Bij elke stap van ontwikkeling, van het eerste plan

tot en met de overdracht aan de gebruikers zoeken

we naar duurzame alternatieven. Onze dagelijkse

inzichten geven ons de mogelijkheid om proactief te

handelen en nieuwe, toekomstbestendig activiteiten

te blijven ontwikkelen. We blijven innoveren en

adopteren samen met onze opdrachtgevers constant

nieuwe microliving oplossingen, gericht op actuele

woonbehoeftes. We doen ESG-investeringen die

zich misschien niet direct uitbetalen, maar wel een

verschil maken in (onze) gemeenschappen. Het is onze

bijdrage aan de maatschappij die we voor toekomstige

generaties willen achterlaten.

Klaar voor een bestendige toekomst

En die toekomst zien we vol vertrouwen tegemoet.

De behoefte aan betaalbare woonruimtes in heel

Europa blijft onverminderd hoog. Met een breed

pallet aan diensten en bedrijfsmodellen, van flexibele

stapelbare woonunits en tijdelijke transformatie

tot innovatief leegstandbeheer, leveren we precies

dat aan steden en gemeenschappen. We bouwen

door, met sterke teams in de grote steden, zoeken

samenwerkingen,

ontzorgen

eigenaren,

sluiten

partnerschappen en schakelen specialisten in, waar

nodig. De samenwerkende bedrijven van Mosaic World

profiteren van elkaars kunde en vullen elkaar aan.

Internationaal Team

Met de bouw van een nieuw hoofdkantoor in

Eindhoven, waarmee we in 2023 van start gaan,

komt alle kennis samen. In dit project combineren we

wonen, werken (ook samen met anderen) en leven in

één gebouw. In deze open gemeenschap kan iedereen

binnenlopen, een kop koffie halen, genieten van het

zonnetje op het dakterras of een zakelijke meeting

met collega’s in Europa plannen. Onze medewerkers

vormen samen met de bewoners en de bezoekers

een nieuwe gemeenschap, waarmee we precies laten

we zien wat “Reshaping Urban Living” in de praktijk

betekent.

We zijn klaar voor de toekomst en hebben er zin in!

Patricia Ghering, CEO Mosaic World

Mosaic World corporate update Januari 2023

| 5

How we

Manage

Externe invloeden

Marktdynamiek

Stakeholder

input

Digitalisering

Technologische en

maatschappelijke

ontwikkelingen

Klantbehoeften

Zekerheid

Betrouwbaarheid

Service

verwachtingen

Gepersonaliseerde

oplossingen

Maatschappelijk

verantwoord

ondernemen

Naadloos verbonden

met alle stakeholders

Duurzaam, sociaal en

governance

Toekomstbestendige

bedrijfsmodellen

Reliable

living

• De juiste product- en

marktkansen identificeren

• Vlekkeloze operatie

• Effectieve systemen en

controle

• Professionaliseren personeel

• Consistente klantbeleving

Connected

living

• Toegevoegde waarde service

aantonen

• Thought leadership

• Stakeholder management

• Lerende organisatie

Sustainable

living

• Ontwikkelen klant-centrische

concepten

• Impactvolle partnerschappen

• Innovatieve oplossingen

• Verzekeren toekomstige

bedrijfscontinuïteit

Operational

excellence

Gevoed door externe invloeden en de behoeften

van de klant selecteren en prioriteren wij onze

strategische projecten en plotten die in een

strategisch framework. Dit houdt ons scherp en

helpt ons projecten af te ronden die voldoen aan

onze ambities.

Mosaic World corporate update Januari 2023

| 6

Enkele afgeronde

projecten

Slim waterbeheer

Plaza Resident Services werkt samen met

Smartvatten om slimme water-efficiëntie

oplossingen

te

implementeren

in

de

complexen. Hierdoor zijn wij in staat om

meterstanden, verbruiksgegevens en lek-

detectie online te monitoren.

Project Maaswaard

Tijdens de bouw van project Maaswaard

in Venlo is gebruik gemaakt van gebruikte

en herbruikbare materialen. Van het beton,

gemaakt van gerecycled granulaat, tot het

hergebruik van materialen van het naast

gelegen

stadskantoor,

dit

project

helpt

B-Right Urban Living haar duurzaamheids-

ambities te realiseren.

Innovatieve en betaalbare

bedrijfsmodellen

Door

nieuwe

bedrijfsmodellen,

zoals

transformatieprojecten,

te

introduceren

geven we een antwoord op de veranderende

eisen van de markt. Het vormt de basis om

ons bedrijf ook in de toekomst te laten

groeien.

Sustainable living

Inspectietool

Met

onze

nieuwe

inspectietool

kunnen

onze beheerders de status van de ruimte

beoordelen, voor en na het vertrek van een

bewoner, op een uniforme en transparante

manier.

Klantportaal

Met de introductie van ons nieuwe online

klantportaal hebben onze bewoners 24/7

toegang tot alle relevante informatie over

hun

contract:

facturen,

overzicht

van

servicekosten, status reparatieverzoeken en

nog veel meer.

Transparant huurbeleid

Ons transparante huurbeleid vermijdt elke

discussie over huurprijzen en -structuur.

Een bewoner weet vooraf hoe de huurprijs en

de servicekosten worden berekend.

NewNewNew portal

Op het vernieuwde NewNewNew-portaal

kunnen potentiële bewoners direct reageren

op onze beschikbare woon- of werkruimtes.

Met een online account kunnen zij ook de

status van hun aanvraag bekijken en direct

reageren op eventuele vragen, documenten

uploaden, etc.

Monitoren van klanttevredenheid

Het

voortdurend

monitoren

van

de

klanttevredenheid stelt ons in staat om snel

te reageren op een negatieve ervaring, en om

onze diensten aan te passen aan de eisen

van onze klanten.

Stakeholder management

We zijn open en toegankelijk via verschillende

(online) kanalen, waardoor we snel kunnen

reageren op vragen. Daarnaast helpt dit

ons om het sentiment te monitoren en te

handelen wanneer nodig.

Connected living

Reliable living

Mosaic World corporate update Januari 2023

| 7

Mosaic World corporate update Januari 2023

| 8

Monoma, Plaza Resident Services

& Watchtower Security Solutions

Patricia Ghering

Chief Executive

Officer

B-Right

Urban Living

Joost van Gestel

Eigenaar en oprichter

Robert

Siep

Chief Financial

Officer

Wouter

Ommeslag

Chief Operations Officer,

MD Watchtower

Jolijn

van den Hengel

Chief Commercial

Officer

Olaf Terpstra

Director B-Right

Board Mosaic World

Reshaping Urban

Living Together

Mosaic World corporate update Januari 2023

| 9

250+ Employees

1993

13

Active in

countries

Offices

in cities

Since

Reshaping

urban living

together.

Reliable

Sustainable

Connected

Communities are

made of

,s

oitc

human connections.

Communities

We

Since

1993

create

The brands

create the

‘ecosystem’ of

Mosaic World,

the value is more

than the sum of its

parts.

Cities with Projects

Projects with Communities

Humans with affordable spaces

1.000

10.000

100.000

ES

BE

NL

UK

FR

DE

IE

DK

FI

Een 'Ecosystem'

van merken

Waar het tekort aan stedelijke

ruimte en de realisatie van

geschikte

woningen

een

groot probleem wordt, biedt

B-Right Urban Living duurzame

oplossingen. We werken aan een

toekomst

waarin

betaalbare,

comfortabele

woningen

beschikbaar zijn voor iedereen

die wil wonen in een stedelijke

omgeving. Maar ook een wereld

waarin het meer dan logisch is

voor mensen om de voorzieningen

die ze in hun dagelijkse leven

nodig hebben, te vinden op de

plaats waar ze wonen.

Voor verhuur op lange termijn

biedt Plaza Resident Services

studenten, starters en andere

bewoners

hoogwaardige

woonruimtes

maar

ook

aanvullende service, diensten en

beheer dat sociale betrokkenheid

en verbinding bespoedigt.

Maar veranderende steden staan

ook vol leegstaande panden;

panden die maar al te vaak

leiden

tot

buurtverloedering,

maar die motoren van stedelijke

wedergeboorte kunnen worden

als ze bezet worden door de

juiste mensen: creatief, flexibel,

betrokken en verantwoordelijk.

Via Monoma vinden we de juiste

mensen,

matchen

hen

met

tijdelijke leegstaande huisvesting

en ondersteunen ze om van een

'leegstaand pand' een onderdeel

te maken van een gemeenschap

terwijl ze er wonen of werken.

Het maakt niet uit wat voor soort

ruimtes we beschikbaar hebben,

het begint allemaal met het

vinden van de juiste mensen -

creatief, verantwoordelijk, open

– en hen te verbinden met de

juiste woonruimtes – betaalbaar,

stedelijk, divers. Via ons online

platform NewNewNew kunnen

mensen

het

specifieke

type

woonruimte

of

werkruimte

vinden dat ze willen.

Onze

beveiligingsdivisie,

Watchtower Security Solutions,

is gebaseerd op de filosofie

dat tijdelijke beveiliging geen

overlast mag veroorzaken. Wij

leveren beveiligingsoplossingen

die naadloos aansluiten bij de

wensen van onze klanten, zonder

overlast voor de omgeving.

Mosaic World corporate update Januari 2023

| 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Fullscreen